id 語彙 詳細 取得件数: 18件中1-18件表示中

1 -ng'aa [v] 輝く,光る

2 -ng'alia [v]

3 ng'ambo [n] [9/10] 対岸,向う側

4 -ng'amua [v] 認識する

5 ng'anda [n] [9/10] 数札(かずふだ)・・・

6 Ng'andu [n] 金星

7 ng'ang'anaa [v] 乾いて固くなる,こわばる

8 -ng'ang'ania [v] 確保する,固守する

9 -ng'ara [v] 輝く,光る

10 -ng'arisha [v]

11 -ng'ariza [v]

12 ng'o [expr] だめ(否定をあらわす),・・・

13 -ng'oa [v] 抜く,引き抜く

14 -ng'oka [v] 抜ける

15 -ng'oka (jino) [v]

16 ng'ombe [n] [9/10] 牛

17 ng'onda [n] [9/10]

18 ng'ong'ona [v] がりがりかじる,かじりとる